พิธีประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-11-24 08:55:49
IP: 119.42.122.144
 
 
 
 
 

                    พลเรือตรี ศังกร  พงษ์ศิริ  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด โดยมี พลเรือตรี อาคม  แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ โดยช่วงเช้าจัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พันจ่าเอก ณฐกร  แก้วดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคตะวันออก วัตุถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟังบรรยายได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จากนั้นช่วงบ่ายกิจกรรมมอบโล่รางวัลสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานดีและช่วยเหลือสหกรณ์มาโดยตลอด และพิธีรับส่งหน้าที่ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ