ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ครั้งที่ 10/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-11-01 08:15:04
IP: 159.192.241.247
 
 
 
 
 

 เมื่อ 30 ต.ค.2560 เวลา 0900 พล.ร.ต.อาคม แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ต.ค.60 ครั้งที่ 10/2560 เพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่ห้องประชุม สอ.นย. 1


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ