ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ครั้งที่ 9/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-09-28 11:31:24
IP: 110.77.169.230
 
 
 
 
 

 เมื่อ 28 ก.ย.2560 เวลา 0900 พล.ร.ต.อาคม แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ก.ย.60 ครั้งที่ 9/2560 เพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่ห้องประชุม สอ.นย. 1


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ