โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-09-14 23:24:07
IP: 10.5.50.10
 
 
 
 
 

                       โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม "ข้าวหมากสร้างอาชีพ และสมาธิบำบัด SKT" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เป็นแนวทางในการหารายได้และขยายโอกาสการประกอบอาชีพเสริมให้กับสมาชิกและกลุ่มแม่บ้าน ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และเพื่อเป็นการอนุรักษ์การทำขนมไทย โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่ สมาชิก สอ.นย.และกลุ่มแม่บ้าน นย.ในพื้นที่สัตหีบ ณ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย.60

   

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ