โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-09-04 09:39:05
IP: 110.78.185.63
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมบรรยายพิเศษหลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย. ประจำปีงบประมาณ 2560 แผนงานการปรับประสิทธิภาพระบบงานและสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ และรับสมัครสมาชิกใหม่ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ