สอ.นย. จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ วงเงิน 30,000 บาท
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-08-18 11:40:29
IP: 159.192.241.188
 
 
 
 
 

                         พล.ร.ต.กิตติคุณ นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน / เลขาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และคณะฝ่ายจัดการ ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวนเงิน 30,000 บาทโดยใช้ งป.ทุนสาธารณประโยชน์ เมื่อ 18 สิงหาคม 2560 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ