โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-08-09 14:15:44
IP: 110.77.169.123
 
 
 
 
 

                         นาวาเอก สุทธิพงษ์  อนันตชัย รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้มาโดยตลอด สอ.นย.ร่วมกับกำลังพลกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชากาารนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ณ สวนเกษตร กองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60

   

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ