มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-08-04 10:33:10
IP: 110.77.169.7
 
 
 
 
 

                         พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ สนับสนุนการจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทน และโครงการศูนย์การเรียนรู้การบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ใน ทร. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ให้ความรู้ สร้างขจิตสำนึกแก่กำลังพลและครอบครัวในเรื่องการคัดแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะ โดยมี พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ