คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือตรวจเยี่ยม สอ.นย.
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-07-17 21:44:54
IP: 10.5.50.8
 
 
 
 
 

                         พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง โดยมี พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ