ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-06-29 09:48:37
IP: 110.78.149.253
 
 
 
 
 

 เมื่อ 29 มิ.ย.60 เวลา 0900 พล.ร.ต.อาคม แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน มิ.ย.60 ครั้งที่ 6/2560 เพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่ห้องประชุม สอ.นย. 1

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ