พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 60
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-06-29 08:48:47
IP: 110.78.149.253
 
 
 
 
 

                         พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ประจำปี 2560  ณ  อาคารอเนกประสงค์ โดยมี พลเรือตรี อาคม  แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกที่มีรายได้น้อย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนเก่ง มีผลการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรให้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสวัสดิการ  เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ