การบรรยายจากธนาคารเรื่อง ATM กับสหกรณ์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-05-29 08:42:59
IP: 110.77.214.123
 
 
 
 
 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เชิญธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีการพัฒนาระบบงานโปรแกรม Automatic teller machine (ATM) เพื่อรองรับกับระบบงานสหกรณ์ เข้ามาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเอาผลิตภัณฑ์ระบบงาน ATM มาปรับใช้กับระบบงานสหกรณ์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ต้องการทำธุรกรรมด้านการเงิน เช่น การฝาก/ถอน หรือเงินกู้ฉุกเฉิน และผลิตภัณฑ์เสริม ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย และความคุ้มค่าในการเลือกทำระบบ ATM แบบ Off line หรือ On line เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60

 



   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ