สหกรณ์ออมทรัพย์ นย.ศึกษาดูงานระบบงาน ATM สอ.กฝร.
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-05-29 08:27:46
IP: 110.77.214.123
 
 
 
 
 

                          สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เข้าศึกษาดูงานความเป็นไปได้ ผลกระทบ ข้อดีข้อเสีย ความคุ้มค่า ในการนำระบบ Automatic teller machine (ATM) เพื่อนำการบริการที่ทันสมัยมาปรับใช้กับระบบงานสหกรณ์ อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการทำธุรกรรมด้านการเงินโดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่ห่างไกลพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 22 พ.ค.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ