สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-05-17 23:18:25
IP: 10.5.50.14
 
 
 
 
 

                         นาวาเอก ประมุข  อินทรประเสริฐ ประธานคณะทำงานศึกษาและทบทวนระบบงาน Aotomatic teller machine (ATM) สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด นำคณะเข้าศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ข้อดีข้อเสีย ผลกระทบ ความคุ้มค่าและความเสี่ยงในการนำระบบ ATM มาให้บริการกับสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลพื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ