สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-05-16 16:30:15
IP: 110.78.185.104
 
 
 
 
 

                         น.อ.วิชชา  พรหมคีรี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ในการเข้าศึกษาดูงานโครงการเงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในการพิจารณาสินเชื่อ ความเสี่ยง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น เมื่อวันทีี่ 16 พ.ค.60

 



   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ