ประชุม คณะกรรมการประจำเดือน มี.ค.60
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-03-24 09:32:31
IP: 119.42.123.2
 
 
 
 
 

                           เมื่อ 24 มี.ค.60 เวลา 0900 พล.ร.ต.อาคม แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ม.ค.60 ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่ห้องประชุม สอ.นย. 1

   
   
   
 
 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ