ประชุม คณะกรรมการประจำเดือน ม.ค.60
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2017-01-30 14:22:03
IP: 110.78.149.218
 
 
 
 
 

                       เมื่อ 30 ม.ค.60 เวลา 1330 พล.ร.ต.อาคม แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ม.ค.60 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่ห้องประชุม สอ.นย. 1


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ