บรรยายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ณ กองนักเรียนจ่า นย.
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2017-01-30 12:47:12
IP: 110.78.149.218
 
 
 
 
 

                       เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560  น.อ.วิชชา พรหมครีรี นำคณะฝ่ายจัดการ ไปให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ กองนักเรียนจ่า นาวิกโยธิน อีกทั้งรับสมัครสมาชิกและเปิดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์อีกด้วย

 


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ