ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน พ.ย.2559
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2016-11-29 06:44:59
IP: 116.58.247.171
 
 
 
 
 

 

           เมื่อ 29 พ.ย.59 เวลา 0900 พล.ร.ต.อาคม แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน พ.ย.59 ครั้งที่ 11/2559 เพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่ห้องประชุม สอ.นย. โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิก ดังนี้
1.รับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือน ต.ค.59
2.อนุมัติให้รับสมาชิกใหม่ เปลี่ยนแปลงสถานะ ให้ออก ลาออก และเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือน
3.พิจารณาผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการ (ชุดที่ 23) และแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นรวม 5 คณะ
4.อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้สำหรับสมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญครั้งใหม่เพื่อชำระหนี้สินเดิมโดยใช้บุคคลค้ำประกัน (กู้รีไฟแนนซ์)
5. กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญและสิทธิการค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ สังกัด ทร.

 

 


 
 
 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ