ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ นย. Date: 2016-11-22 04:33:53
IP: 182.232.153.124
 
 
 
 
 

                         พลเรือตรี เกรียงเดช  รัตนปัญญากุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี เปิด-ปิด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิิกโยธิน โดยมี พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ โดยช่วงเช้าจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ กิจกรรมสัมมนาปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของ เรื่อง "กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์" วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการดำเนินกิจการของสหกรณ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญด้านกฏหมาย อาจารย์ ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59  ณ  ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อจากนั้นช่วงบ่ายได้มอบโล่รางวัลสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น แก่ผู้ปฏิบัติงานดีและช่วยเหลือสหกรณ์มาโดยตลอด

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ