โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-08-11 08:27:37
IP: 110.77.199.117
 
 
 
 
 

                         พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้มาโดยตลอด สอ.นย.ร่วมกับข้าราชการและพลทหาร กำลังพลจาก กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ อ่างเก็บน้ำ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 ส.ค.59 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ