ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าพบผู้แทน สอ.นย.
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-08-10 13:59:36
IP: 180.183.0.143
 
 
 
 
 

                 เมื่อ 9 ส.ค.59 เวลา 0900 พล.อ.อ.คะเชนทร์ วิเศษรจนา อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าพบผู้แทน สอ.นย. เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการดำเนินงานของ ศูนย์ประสานงาน สอ.นย.โดยมี น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ กรรมการดำเนินการ ร่วมกับผู้บริหารของ สอ.นย. ให้การต้อนรับ

 


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ