พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.นย.
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-06-29 13:57:22
IP: 110.77.214.98
 
 
 
 
 

                         พล.ร.ต.เกรียงเดช  รัตนปัญญากุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.นย. ประจำปี 2559 ณ  อาคารอเนกประสงค์ นย. โดยมี พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการที่มีรายได้น้อย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนเก่ง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ