กำหนดการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2559
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-05-16 13:36:19
IP: 119.42.67.162
 

กำหนดการพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559

ณ  ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559

1. ลำดับพิธี

     เวลา  0800      - ผู้รับทุนฯ ลงทะเบียน (รับอาหารว่าง/เครื่องดื่ม)

     เวลา 0900       - ผู้รับทุนฯ รับฟังคำชี้แจง และซักซ้อมการปฏิบัติ

     เวลา 0930       - ผู้ร่วมพิธีฯ พร้อม  ณ  ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.

     เวลา 0945       - ประธานพิธีฯ เดินทางถึงห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.

                              - ประธานกรรมการดำเนินการฯ/ผู้แทนฯ รายงานยอดผู้ร่วมพิธีฯ

                              - ประธานพิธีฯ จุดธูป เทียน สักการะพระพุทธรูป ทำความเคารพธงชาติ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และเข้านั่ง

                                 ณ ที่รับรอง

                              - ประธานกรรมการดำเนินการฯ/ผู้แทนฯ กล่าวรายงานการมอบทุนการศึกษา เรียนเชิญประธานพิธีฯ และผู้อาวุโสฯ ร่วมมอบทุน

                                การศึกษา

                              - ประธานพิธีฯ และผู้อาวุโสฯ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกตามลำดับ

                              - ประธานพิธีฯ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา

                              - ประธานพฺิธีฯ ให้โอวาท

                              - เจ้าหน้าที่สื่อสาร เปิดเพลงมหาฤกษ์

                              - เสร็จพิธี (ถ่ายภาพ)

2. การแต่งกาย

     ผู้ร่วมพิธีฯ          แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน/ชุดสุภาพ

     ผู้รับทุนฯ           แต่งเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ