สอ.ครูปราจีนบุรีเยี่ยมชมกิจการ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-04-25 08:25:06
IP: 119.42.123.161
 
 
 
 
 

                    พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 22 เม.ย.59

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ