โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-03-07 15:33:25
IP: 183.89.0.233
 
 
 
 
 

                          สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมบรรยายพิเศษหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิกโยธิน ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย. ประจำปีงบประมาณ 2559 แผนงานการปรับประสิทธิภาพระบบงานและสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ และรับสมัครสมาชิกใหม่ เมื่อวันที่ 7 มี.ค.59

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ