รางวัลโล่เกียรติยศ 100 สหกรณ์ดีเด่น
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-03-02 11:06:22
IP: 110.78.149.203
 
 
 
 
 

                        สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ 100 สหกรณ์ดี่เด่น จาก หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี โดยการคัดเลือกจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ กรมส่งเสิรมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เป็นสหกรณ์ดี่เด่น เนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย โดย พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล เมื่อวันที่ 25 ก.พ.59  ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ