คณะกรรมการดำเนินการ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 22:44:42
IP: 61.90.31.151
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    วันชัย    
    พล.ร.ต.วันชัย  จุลมนต์
ประธานกรรมการดำเนินการ
   
   
  น.อ.เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว
รองประธานกรรมการดำเนินการ
  น.อ.นิพัธน์  สุดใจ
รองประธานกรรมการดำเนินการ
 
น-อ-นิสิต ร-   ธนาธิป   ฉัตรชัย
น.อ.นิสิต  ร่วมพุ่ม
กรรมการและเลขนุการ
  น.อ.ธนาธิป  แข็งเขตการณ์
กรรมการดำเนินการ
  น.อ.ฉัตรชัย  ศุกระสร
กรรมการดำเนินการ
สยาม     วงศ์ดนัย
น.อ.สยาม  ลายสาร
กรรมการดำเนินการ
  น.อ.ปัญจพัฒน์  ไพรวัลย์
กรรมการดำเนินการ
  น.อ.วงศ์ดนัย  ปานนิ่ม
กรรมการดำเนินการ
  ชัยวัฒน์   ประสิทธิ์ชัย
น.อ.บุญเกิด  มูลละกัน
กรรมการดำเนินการ
  น.อ.ชัยวัฒน์  สุวรรณสุทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  น.อ.ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี
กรรมการดำเนินการ
  สุดเขต   ศิริศักดิ์
 น.ต.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ์
กรรมการและเหรัญญิก
  พ.จ.อ.สุดเขต  ศรีสว่าง
กรรมการดำเนินการ
  พ.จ.อ.ศิริศักดิ์  ฮาดภักดี
กรรมการดำเนินการ

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ