อตีดประธานกรรมการดำเนินการ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-22 22:40:44
IP: 61.90.31.151
 

 

 
 

พล.ร.ท.พิทยา  ศุภมงคล
พ.ศ.2538
 
พล.ร.ท.วิชิต  วารุณประภา
พ.ศ.2539-2540

 พล.ร.อ.มานิตย์  ดีมาก
พ.ศ.2541

 
 
 

พล.ร.ท.ประพนธ์  จันทรวงศ์
พ.ศ.2542-2543
พล.ร.ท.วิชัย  สุขโข
พ.ศ.2544-2547

 พล.ร.อ.เอกชัย  ชมสุวรรณ
พ.ศ.2548

 
 

พล.ร.ต.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์
พ.ย.2548-พ.ย.2550
พล.ร.ต.จำรัส  เผือกประพันธ์
พ.ย.2550-พ.ย.2552

พล.ร.ท.ศักดิ์ชาย  อุบลเดชประชารักษ์
พ.ย.2552-พ.ย.2553

   

พล.ร.ท.บรรจบ ปรีชา
พ.ย.2553 - พ.ย.2555

พล.ร.ต.สิริบุญ  สุคนธมาน
พ.ย.2555 - พ.ย.2556

พล.ร.อ.จำลอง  วังส์ด่าน
พ.ย.2556-พ.ย.2557

     
 

พล.ร.ต.บุญชิต  พูลพิทักษ์
พ.ย.2557-พ.ย.2558

พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน
พ.ย.2558-ปัจจุบัน

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ