รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สอ.นย. งป.58
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2015-06-03 10:16:04
IP: 116.58.232.68
 

กำหนดการพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘

ณ  ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.

วันศุกร์ที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

**************

๑. ลำดับพิธี

          เวลา  ๐๘๐๐          - ผู้รับทุนการศึกษาลงทะเบียน (รับอาหารว่าง/เครื่องดื่ม)

          เวลา  ๐๙๐๐          - ผู้รับทุนฯ รับฟังคำชี้แจง และซักซ้อมการปฏิบัติ

          เวลา  ๐๙๓๐          - ผู้ร่วมพิธีฯ พร้อม ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.

          เวลา  ๐๙๔๕         - ประธานพิธีฯ เดินทางถึงห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.

                                      - ประธานกรรมการดำเนินการฯ/ผู้แทนฯ รายงานยอดผู้ร่วมพิธีฯ

                                      - ประธานพิธีฯ จุดธูป - เทียน สักการะพระพุทธรูป ทำความเคารพธงชาติ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

                                        และเข้านั่ง ณ ที่รับรอง

                                      - ประธานกรรมการดำเนินการฯ/ผู้แทนฯ กล่าวรายงานการมอบทุนการศึกษา เรียนเชิญประธานพิธีฯ และผู้อาวุโสฯ

                                        ร่วมมอบทุนการศึกษา

                                      - ประธานพิธีฯ และผู้อาวุโสฯ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่ บุตรสมาชิกตามลำดับ

                                      - ประธานพิธีฯ มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา

                                       - ประธานพิธีฯ ให้โอวาท

                                      - เจ้าหน้าที่เปิดเพลงมหาฤกษ์

                                      - เสร็จพิธี (ถ่ายภาพ)

 

 

๒. การแต่งกาย

          ผู้ร่วมพิธีฯ                  แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

          ผู้รับทุนฯ                    แต่งเครื่องแบบนักเรียน – นักศึกษา

 

ตรวจสอบรายชื่อ   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ