สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 จำกัด ศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-06-21 23:31:14
IP: 49.228.59.130
 
 
 
 
 

               นาวาโท ประกาย  ภู่ระหงษ์ กรรมการและเหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการจัดการสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานและเป็นการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.67   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ