การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับกองพันพยาบาล
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-06-21 23:07:25
IP: 49.228.59.130
 
 
 
 
 

               นาวาเอก ธีรนันท์  มาแดง รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะ ร่วมมอบอุปกรณ์ตามโครงการจัดซื้อหาหุ่นจำลองสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพแบบครึ่งตัวมีไฟแสดงสถานะ เพื่อสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สื่อการสอนในการให้ความรู้เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และโครงการจัดหาน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้มารับบริการสุขภาพ โดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์ในการสนับสนุน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและผู้มารับบริการ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.67   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ