สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จำกัด ศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-05-24 22:08:56
IP: 49.228.250.81
 
 
 
 
 

               นาวาเอก พจน์รัฐ  พ่วงรักษ์ กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะร่วมให้การต้อนรับ สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในการจัดทำโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นให้กับกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ การลงทุน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้รับความรู้และประสบการณ์การทำงานกับสหกรณ์ชั้นนำ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.67   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ