สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-05-18 21:27:24
IP: 49.228.57.224
 
 
 
 
 

               นาวาเอก ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะร่วมให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ศึกษาดูงาน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2567 เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.67   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ