สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เอ็มซีพี (ประเทศไทย) จำกัด
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-05-03 16:45:12
IP: 110.78.149.11
 
 
 
 
 

               นาวาเอก ธีรนันท์  มาแดง รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เอ็มซีพี (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่กรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 พ.ค.67

   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ