สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านพิษณูโลก จำกัด ศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-04-28 23:09:22
IP: 49.228.255.66
 
 
 
 
 

               นาวาเอก ธีรนันท์  มาแดง รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลก จำกัด ในการนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ด้านสวัสดิการและกิจการของสหกรณ์ฯ ให้มีความก้าวหน้าตอบสนองการบริการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก เมื่อวันที่ 26 เม.ย.67   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ