คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือตรวจเยี่ยม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-03-04 13:27:22
IP: 116.58.232.20
 
 
 
 
 

                พลเรือเอก ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ (พื้นที่สัตหีบ) โดยมี พลเรือตรี นิสิต  ร่วมพุ่ม ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ให้การต้อนรับ และการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรับฟังการให้แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้สหกรณ์ภายในกองทัพเรือดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก เมื่อวันที่ 4 มี.ค.67

   
   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ