สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย ศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-03-01 23:42:29
IP: 49.228.248.139
 
 
 
 
 

               พลเรือตรี นิสิต  ร่วมพุ่ม ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด ในการนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง กิจการของสหกรณ์ฯ ให้มีความก้าวหน้าตอบสนองการบริการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก เมื่อวันที่ 1 มี.ค.67

   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ