โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารงานสหกรณ์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2023-12-13 23:07:14
IP: 49.228.250.41
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมการศึกษาอบรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี งป.2567 เรื่อง กฎหมายสหกรณ์ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมี พล.ร.ต.นิสิต  ร่วมพุ่ม ประธานกรรมการฯ ให้การต้อนรับวิทยากรผู้ทรงเกียรติ พ.จ.อ.ณฐกร  แก้วดี ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและทนายความ วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ