ต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2023-11-16 02:21:13
IP: 49.228.248.148
 
 
 
 
 

              พลเรือตรี จรงศักดิ์  แย้มบาน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดยเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวผจงจิตต์ บุญยัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายกิตติศักดิ์ อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับฟังความคิดเห็นและสังเกตการณ์การติดตามการปฏิบัติงานการดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ในการนี้คณะทำงานฝ่ายเลขา นำโดย นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา ผู้ตรวจการกรม เขตตรวจราชการที่ 1, 2 และ 3 ได้ตรวจสอบเอกสารและสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคต่อไป

   


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ